Start  |  Kenneln  |  Resultat  |  Statistik  |  Valpar  |  Kullar  |  Kontakt  |  Galleri  |  L�nkar  |  G�stbok  |  

 
   
 
 

  Kennlar

 

  Norpatorpare

 

 Annat

     
Rakkaus (Sch, HH) Rasko ◊  H�gostas hundar
Vargfjell (Sch) Winston ◊  Lita till Kaja
Kurants (Sch) Weto ◊  Svensk brukssch�fer
Aspirant (Sch) �nska och Blixt ◊  Kargalandets B�rje
Enduro (Sch) Bita ◊  Palmstrands sch�frar
Lita till (Sch) Gretzky ◊  Brukswebben
Barvatorp (Sch) R�tt ◊  Tajanis
Ulvehiet (Sch)   ◊  Trondheims polishundar
Iaxedex (Sch)   ◊  Norska r�ddningshundar
Truxelis (Sch)    
R�ggrindan (Sch)    
�rnn�stet (Sch)    
Nem�rs (Sch)    
Snjos (ACD)